Posejano sve što je planirano

Setva jarih poljoprivrednih kultura u Vojvodini je završena, a u centralnom delu zemlje je na samom kraju. Dok se podaci o tome koliko je čega posejano zbrajaju, direktor ”Žita Srbije” Vukosav Saković kaže da ćemo ove godine imati, kako se i predviđalo, kukuruza na oko milion hektara, soje na 240.000 i suncokreta na 220.000. ”Precizne podatke o tome koliko je koja kultura površina zauzela imaćemo tek za mesec dana, ali se ne očekuju značajna odstupanja”, naveo je Saković. U Vojvodini je setva završena, a u širem delu Srbije je na samom kraju jer je posejano više od 90% površina. To je uglavnom u brdsko-planinskim područjima, gde se sejanje jarih kultura uglavnom završava oko 10. maja.