Predstavljena nova baza podataka o organskoj proizvodnji

U Srbiji je organska proizvodnja sa 13.500 hektara u 2017. godini ostvarila izvoz od 24 miliona evra, a Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju “Serbia organica” formirala je javnu bazu proizvođača i prerađivača kako bi potencijali bili bolje iskorišćeni i ostvareni još bolji rezultati, rečeno je na promociji ove baze podataka, urađene uz podršku USAID-a. Baza je deo sajta ovog udruženja i do sada su na njoj dostupni podaci oko 100 individualnih proizvođaca organske hrane koji su nosioci sopstvenog sertifikata, od ukupno 434. U Srbiji je 6.500 proizvođača organske hrane a najveći broj njih rade u okviru grupnih sertifikata kao kooperanti, a robom trguju firme nosioci takvih sertifikata. Prema poslednjim dostupnim podacima iz 2017. godine organska proizvodnja je bila na oko 13.500 ha, što je samo 0,40 odsto ukupno obradivih površina u Srbiji. - Površine su jako su male, a u odnosu na 2016. pale su za oko 1.500 ha, dok sa druge strane broj proizvođača uključenih u organsku proizvodnju porastao za oko par hiljada, rekla je Ivana Simić iz “Serbia organike” i dodala da je težnja da se za narednih par godina dođe do 50.000 ha pod organskom proizvodnjom. Među organskim proizvodima u Srbiji najviše je žitarica, pa voća, povrća i lekovitog i začinskog bilja, kaže ona i dodaje da uglavnom izvozimo sirovinu, sa manjim stepenom prerade, a od polufinalne proizvode smrznuto voće pre svega jagodičasto. - Izvoz intenzivno raste, za 5-6 godina je upetostručen, za godinu dana 2017. godine porastao za 4,5 miliona evra, i dostigao ukupan iznos 24 miliona evra. Najviše se izvozi u Nemačku, Holandiju i Francusku, a organska hrana iz Srbije stiže i do SAD, Kanade i Japana, kaže Simić. U bazi organskih proizvođača i prerađivača su podaci o površinama, statusu, standarde koje proizvođač poseduje, o sertifikacionoj kući, finalnom proizvodu koji ima, a pošto je veliko interesovanja stranih kupaca, biće i na engleskom jeziku. Do formiranja baze organske proizvodnje došlo je uz podršku projekta USAID za konkurentnu privredu u koji traje već dve godine i gde je “Serbia organica” jedna od partnera. “Cilj je pravljenje održivog sistema podrške srpskim preduzećima. Prerada voća i povrća su izvozni potencijal, država ima svoje subvencije, a ono što nedostaje je bolja integracija naše industrije, i edukacija kako doći na strana tržišta a baza je platforma za to”, rekla
je Jasmina Debeljak Maljković zamenica direktor ovog USAID-ovog projekta.