Promet robe na produktnoj berzi od 1 do 5. aprila 2019. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

  • pad cene pšenice

Stagnacija cena soje i kukuruza, pad cene pšenice i pad prometa su obeležili ovu nedelju na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 755 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 16.907.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 48,81%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 36,66%.

 

Pšenica sa minimalnim proteinom 11,5% realizovana je po jedinstvenoj ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a (23,10 din/kg sa PDV-om). Ovo predstavlja ujedno i ovonedeljnu ponderisanu cenu.  U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena je niža za 4,98%.

Kod hlebnog zrna ono što zabrinjava ratare je nedostatak padavina. Nedostatak padavina prouzrokovao je smanjenje zaliha vlage u zemljištu. Imajući u vidu faze rasta i razvoja pšenice i predstojeću prolećnu setvu, opravdan je strah stručnjaka i proizvođača da će biljna proizvodnja, u celini, biti veoma neizvesna.

 

Kukuruz sa vlagom do 14,5% je trgovan po 15,50 din/kg bez PDV-a (17,05 din/kg sa PDV-om), dok je kukuruz za kluzulom „fco-luka“ trgovan po 15,90 din/kg bez PDV-a (17,49 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući period žuto zrno je zadržalo isti cenovni nivo.

 

Soja kao i kukuruz se zadržala na prošlonedeljnom cenovnom nivou. Soja je realizovana na cenama od 37,00 din/kg bez PDV-a (40,70 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju nije bilo cenovnih promena.

 

Stočni ječam je trgovan po jedinstvenoj ceni 20,80 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om).