Razmena junadi za kukuruz: 329 stočara na spisku

Republička direkcija za robne rezerve objavila je spisak stočara koji će moći da učestvuju u naturalnoj razmeni junadi za merkantilni kukuruz. Reč je o 329 stočara kojima je, svakom pojedinačno, odobrena određena količina junadi koju će moći da razmene za kukuruz. Na spisku je i 16 stočara kojima nije odobrena razmena. Za naturalnu razmenu izdvojeno je do 30.814 tona merkantilnog kukuruza. Registrovano gazdinstvo može maksimalno da isporuči količinu tovne junadi sa spiska a koji je objavljen na sajtu Direkcije. Veće količine koje klanica preuzme idu na njen teret. Rok za realizaciju razmene je 15. maj. Iz robnih rezervi obaveštavaju proizvođače da ne dolaze u direkciju bez poziva.