Razmena merkantilne za semensku pšenicu

Republička direkcija za robne rezerve prikuplja pisane ponude za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice. Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije za robne rezerve.

Merkantilna pšenica je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa hektolitarskom masom min. 76 kg/hl, vlagom maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, navodi se u oglasu Direkcije.

Više informacija možete videti na: http://www.rdrr.gov.rs/