Subvencije će se deliti prema informacionom sistemu na njivama

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede započela je aktivnosti na uspostavljanju sistema identifikacije zemljišnih parcela, koji je jedna od najvažnijih komponenti Integrisanog sistema upravljanja i kontrole (IACS) svih direktnih plaćanja, kao i plaćanja iz mera ruralnog razvoja koja se odnose na površinu, a koji Srbija treba da uspostavi do kraja 2023. godine. Kako se navodi na sajtu Uprave, u prvoj fazi se uz ekspertsku i finansijsku podršku EU (iz IPA nelociranih sredstava) sprovodi pilot projekat i LPIS se uspostavlja na osnovu karata korišćenjem geografskog informacionog sistema. Odreðivanje referentne parcele za Srbiju, izrada metodologije, izrada projektnog zadatka i tehničke specifikacije za LPIS softver i LC (zemljišni pokrivač) su glavni ciljevi pilot projekta, koji je zapoèeo 22. januara i traje do 31. oktobra 2019. Zaposleni u Upravi za agrarna plaćanja su najpre izvršili selekciju jedinica lokalne samouprave u kojima æe se raditi pilot projekat. Odabrano je 10 opština: Novi Kneževac, Sečanj, Irig, Sremska Mitrovica, Gornji Milanovac, Požarevac, Golubac, Boljevac, Vlasotince i Leskovac, a u šest njih su odreðena i poljoprivredna gazdinstva koja učestvuju u projektu. U digitalizaciji referentnih parcela uključeno je 147 poljoprivrednika. Prikupljeni su neophodni podaci iz različitih registara i neophodne slike (ortofoto) iz razlièitih perioda. Uraðena je i digitalizacija parcela izabranih gazdinstava. Trenutno se radi analiza dobijenih podataka, nakon koje će biti predložen najpogodniji model referentne parcele za Srbiju: katastarska parcela, poljoprivredna parcela, poljoprivredni blok i fizički blok, ili topografska parcela. LPIS predstavlja grafičku evidenciju svih zemljišnih površina koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju. Najvažniji ciljevi uspostavljanja LPIS je pravednija raspodela podsticaja po površini zemljišta koju poljoprivrednici koriste, kontrola podsticaja, kao i prikupljanje podataka o načinu korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji će se koristiti za analitiku i statistiku poljoprivredne proizvodnje. Za uspostavljanje LPIS-a potrebno je koristiti digitalne ortofotokarte u razmeri 1:5000, digitalne katastarske planove, digitalni model terena koji je nužan za definisanje pojedinih atributnih podataka, podaci iz registra prostornih jedinica, podaci iz registra poljoprivrednih gazdinstava i drugi podaci.