Subvencije smanjene sa 5.200 na 4.000 dinara po hektaru

Vlada Srbije je na poslednjoj sednici, održanoj 18. februara, donela izmene uredbe o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ovu godinu, kojim se podsticaji po hektaru od 5.200 dinara smanjuju na 4.000 dinara. Podsetimo, do ove izmene iznos podsticaja bio je 5.200 din/ ha, od toga 4.000 din osnovni podsticaj u biljnoj proizvodnji, a 1.200 din regres za dizel gorivo. Kako se navodi u izmenama uredbe za direktna plaćanja,u ovoj godini na raspolaganju je 22.538.522.800 dinara. Takođe, umesto 2.468.844.400 din, izmenama koje je prihvatila Vlada, 4.725.761.200 dinara biće raspodeljeno za zahteve po osnovu d rektnih plaćanja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini.