Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa 11 banaka

Ministarstvo poljoprivrede će i ove godine u saradnji sa poslovnim bankama subvencionisati deo kamate na kredite poljoprivrednika kod poslovnih banaka. Ovakav vid kreditiranja pokazao se kao veoma popularan jer poljoprivrednicima olakšava pristup kreditima i omogućava da pod povoljnim uslovima dođu do novca za unapređenje proizvodnje. Ministarstvo je potpisalo ugovor o subvencionisanim kreditima sa Credit Agricole Srbija, NLB, ProCredit Vojvođanskom, Komercijalnom, Poštanskom štedionicom, AIK, Intesa, Halkbank, Sberbank i UniCredit bankom. Kreditna podrška odobravaće se za investicije u sve grane poljoprivrede, a rok za podnošenje zahteva je 1. novembar tekuće godine.