Usavršava se zakon koji će regulisati oblast vinarstva u Srbiji

Vinogradari i proizvođači vina, kao perspektivna grana domaće privrede izuzetno su oslabljeni pandem jom korona virusa, kaže Stevan Rajta, direktor Saveza vinogradara i vinara Srbije. Dodaje da država planira dodelu bespovratnih sredstava, ali i da je u pripremi usavršavanje zakona iz 2016. godine. U Srbiji ima oko 400 vinara i vinogradara, pa je svima nama u cilju da se što pre ova oblast reguliše. Radna grupa je formirana i konkretniji koraci se očekuju tokom oktobra u vezi zakona koji bi regulisao našu oblast. Ovaj zakon će doneti regulativu usklađenu sa onom u EU, a regulisaće se kompletan razvoj vinarstva sa akcentom na geografsko poreklo, istoriju i kulturu srpskih vinogorja”, kaže Rajta.