Za razvoj pčelarstva bespovratno 25 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Cilj Konkursa je unapređenje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda na teritoriji Vojvodine.Bespovratna sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 25 miliona dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivača pravnog lica mlađih od 40 godina, bespovratna sredstva se utvrđuju u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za podnosioce prijava. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000 dinara. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 10. aprilom. Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 021/487-4419 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.