Siguran plasman i dobra cena kornišona

Opština Knić ima 12.000 hektara obradivih površina, od toga 150 ha je pod povrćem. Opština je 2018. godine u saradnji sa jednom čačanskom firmom obezbedila siguran otkup kornišona i od početnih 50 proizvođača danas ima više od 150 povrtara koji gaje kornišone. “U ovoj godini očekuje se prinos od oko 100.000 tona. Taj prinos je bitan za naše područje uzimajući u obzir da je cena prve klase kornišona 110 dinara”, kaže Nebojša Arsenijević, rukovodilac Kancelarije za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Prosečna površina povrtarskih parcela u Kniću iznosi oko 42 ara, zbog toga se i ide ka većem profitu po jedinici površine a sama opština subvencioniše sisteme za navodnjavanje i plastenike.