Sve spremno za protivgradnu sezonu

 

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić napominje da je Srbija spremna za sezonu odbrane od grada koja je počela 15. aprila i trajaće do 15. oktobra i istakao da je svih 13 radarskih centara aktivno

    Prema njegovim rečima, u radarskim centrima aktivno se dežura danonoćno, a osmatranje se izvodi preko određenog broja stanica.
    Navodi da je nabavljen dovoljan broj protivgradnih raketa kojima će se ove sezone dejstvovati, a da će broj raspoloživih raketa biti uvećan delovanjem lokalnih samouprava. ”Obezbeđen je budžet, izvršene su sve potrebne nabavke. Obezbedili smo za start sezone 23.390 protivgradnih raketa što je više nego dovoljno. Taj broj će se i povećati najavljenom nabavkom lokalnih samouprava dodatnih količina za dejstvo na svojim teritorijama“, istakao je Nikolić.
    On navodi da Srbija prema klimatskim karakteristika pripada regionima kojima je grad relativno čest meteorološki fenomen sa negativnim konsekvencama na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, najčešće posle suše. ”Grad generišu oblaci koji se nazivaju kumulonimbusi ili oblaci vertikalnog razvitka, u letnjim periodima godine. Kada ih pogledate, vizuelno oni liče na jednu planinu. Donja baza im je na 500, 600 metara, dakle na negativnim temperaturama, a visina vrha može biti na 15 do 20 kilometara i temperaturama od minus 40 do minus 80 stepeni. U takvom kumulonimbusu, grad se ne stvara svuda u toj oblačnoj zapremini, već se stvara na uskim zonama, na onim visinama gde je od minus četiri do minus dvanest stepeni i te zone se uspešno otkrivaju radarskim i radio-sondažnim merenjima”, objašnjava Nikolić.
    Dodaje da se dejstvo vrši tako što se raketnim sistemom ubacuje reagnes, odnosno jezgra kristalizacije u već pomenutu oblačnu zonu gde se stvaraju prvi embrioni grada. ”Na taj način se konkuriše prirodno pristunim embrionima, da se stvori veći broj veštačkih embriona, odnosno zametaka grada. Delujemo tako da se stvori veći broj kristala od broja prirodno prisutnih kristala koji bi narasli do većih dimenzija. Ovako se stvore sitnija zrna grada koja se padajući prema tlu istope ili padnu u manjim dimenzijama, sa manjom kinetičkom energijom tako da oštećenja budu neznatna”, napominje Nikolić.
    Bez obzira na spremnost, stav Svetske meteorološke organizacije, odnosno nauke i struke, je da je grad elementarna nepogodna koja ne može da se spreči. Ono što mi radimo jeste da činimo sve da se šteta umanji i svede na prihvatljiv nivo, kaže Nikolić.