Cena svinja i goveda zavisiće i kod nas od mesnatosti

Završen je Tvining projekat ”Podrška uspostavljanju sistema klasiranja trupova u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU“ čiji je smisao bio obuka da se na liniji klanja tovljenici i goveda klasiraju na osnovu mesnatosti. U zemljama gde je stočarstvo razvijeno odavno se mesnatost svinja i goveda uzima kao glavna kod plaćanja životinja dok je kod nas to još uvek težina - živa mera životinja. Prema rečima profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu dr Ivana Radovića, naredna godina biće godina prilagođavanja, a od 2025. godine projekat će startovati. Svi koji su u obavezi treba da počnu da rade po tome, dakle klanice koje kolju više od 500 svinja i 40 goveda nedeljno.