Dva načina za korišćenje sistema eAgrar

Prvi korak u uvođenju informacionog sistema eAgrar počeće 16. januara, kada će poljoprivredni proizvođači moći u poštama, filijalama trezora i poljoprivrednim stručnim službama da uzimaju svoj eID broj. A na koji način će poljoprivredni proizvođači moći da koriste sistem eAgrar za agronews objašnjava Branislav Anđelić, proizvođač organskog vina i vlasnik vinarije Plavinci.
Sistem eAgrar, kada bude bio u funkciji, biće deo jedinstvenog sistema eUprava koji uspešno funkcioniše već nekoliko godina. Za korišćenje sistema eUprava, pa s toga i sistema eAgrar, potrebno je da se korisnik prijavi korišćenjem procedure koja jedinstveno identifikuje korisnika i obezbeðuje potpunu sigurnost u radu, odnosno zaštitu od zloupotrebe.
Prijava se vrši na posebnom eID portalu: (https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna).
Iako se za ulazak na sistem nude tri opcije: prijava korišćenjem korisničkog imena i lozinke, korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili korišćenjem mobilne aplikacije, samo poslednje dve omogućavaju rad sa sistemom eUprava, odnosno eAgrar, napominje Anđelić.
Za prijavu korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata potrebno je da korisnik izvadi ovaj sertifikat, ili u MUP-u, gde se on upisuje na čip na ličnoj karti (besplatno), ili kupovinom posebne čip kartice kod Pošte Srbije. Da bi računar pročitao ovu karticu na njega je potrebno ugraditi poseban softver i priključiti na računar čitač kartice.
Za prijavu korišćenjem mobilne aplikacije potrebno je da korisnik ode u Poštu i zatraži šifru za ulazak na eUpravu preko mobilne aplikacije. Posle toga se na telefon instalira aplikacija Consent ID.
Prilikom prvog pokretanja aplikacije unosi se šifra koja je dobijena u pošti, kao i šestocifreni PIN sa kojim će korisnik u buduće otključavati aplikaciju.
Na portalu eID unošenjem e-mail adrese i pritiskom na dugme “Prijavite se” na telefonu se posle nekoliko sekundi aktivira aplikacija Consent ID. Korisnik unosi PIN, a zatim odobrava prijavu na eID. Posle dve tri sekunde na računaru se registruje odobrenje i korisnik može da nastavi sa radom.
Prijava korišćenjem mobilne aplikacije ima mnogostruke prednosti.
Pre svega omogućen je pristup sa bilo kog računara sa bilo kojim operativnim sistemom. Nema potrebe da se instalira softver na kompjuter i priključuje čitač kartice.
eID omogućava pristup mnogim servisima eUprave koji znatno olakšavaju život korisniku: nema skupljanja papira i čekanja na šalterima. Zbog toga vredi obezbediti pristup i pre nego što eAgrar bude u funkciji.