EU povlači dodatne mere kontrole izvoza malina iz Srbije

Na Stalnom komitetu za životinje, bilje, hranu i stočnu hranu EU odlučeno je da se povuče mera dodatne kontrole za izvoz smrznutih malina iz Republike Srbije, potvrđeno je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Mera dodatne kontrole svake desete pošiljke malina iz Srbije na norovirus dovela je do dodatnih troškova za izvoznike i umanjenja prihoda proizvođača malina. Inspektori Evropske kancelarije za hranu i veterinu (Food and Veterinary Office) posetili su Srbiju tokom juna-jula 2019 radi terenske
kontrole uslova i načina rada. Nalazi njihovog izveštaja bili su pozitivni. Na osnovu pomenutih nalaza, 21. aprila 2020 Stalni komitet za životinje, biljke, hranu i hranu za životinje EU doneo je odluku o ukidanju dodatnih kontrola na srpsku malinu pri izvozu u EU. “Sektor poljoprivredne inspekcije je u proteklim godinama intenzivno doprineo svojim aktivnostima na uspostavljanju sistema bezbednosti hrane koji garantuje kvalitet i bezbednost proizvoda na veoma jasan, održiv i transparentan način. Unapređivali smo zakonodavni okvir nizom akata i procedura, podržavali akreditaciju metoda ispitivanja na norovirus (akreditovane su dve laboratorije, a treća je u postupku), konstantno radili na edukaciji inspektora, kao i subjekata u proizvodnji i preradi maline. Posebno izdvajamo edukativne obuke koje smo organizovali u Ministarstvu poljoprivrede uz podršku domaćih profesora sa naših fakulteta i instituta, koristeći podršku TAIEX-a i USAID projekta saradnje za ekonomski razvoj. Predstoji nam, da sistem koji smo uspostavili u ovoj oblasti, a za koji smo dobili pozitivne ocene i od strane FVO inspektora Evropske komisije koji su nas proveravali, unapređujemo na održiv način navode u Ministarstvu poljoprivrede. Osnovno pravilo koje važi je da se maline ne sade u blizini gde se gaje životinje, skladišti stajnjak, odlaže otpad ili blizu mesta koja imaju tretman otpadnih voda. Bitno je i da se za sve procese u toku uzgoja maline koristi čista voda. Virusi mogu da prežive u mnogim agrohemikalijama, zato je važno da se za primenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja koriste samo čista voda. Pažnja mora da bude i na higijeni opreme za berbu, a gajbice moraju da budu čiste i da su dezinfikovane i da se održavaju. Ne smeju ni da se koriste za druge namene osim za berbu. Ukoliko se transportno vozilo koristi za druge namene, pre i posle transporta mora da se temiljno očisti i opere, a po potrebi i dezinfikuje.