Insekti glavni problem u poljoprivrednoj sezoni ove godine

Visoke temperature i suša nisu jedini razlog zašto će ove sezone biti umanjen rod na mnogim proizvodnjama. Štetni organizmi su aktivni na svim biljnim vrstama, a stručnjaci pozivaju proizvođače na obilazak parcela i pravovremenu primenu preparata. Kada je voćarska proizvodnja u pitanju, aktuelna je zaštita jabučastog voća. “Insekti su glavni problem u poljoprirednoj sezoni ove godine”, rekla je stručnjak u Prognozno-izveštajnoj službi Vojvodine Milena Marčić. “I vegetacija, kao i aktivacija štetnih organizama, kasnila je ove godine do deset dana, ali da zahvaljujući ovim visokom temperaturama u protekla dva meseca imamo njihov ubrzani razvoj i raniju pojavu insekata”, dodala je Marčićeva.