Jedinstvenost srpskih vina od grožđa lokalnih sorti

Srbija raspolaže sa 19.973 hektara pod vinovom lozom a površine imaju trend rasta u poslednjih nekoliko godina. U okviru rejonizacije vinogradarskih područja tri vinogradarska regiona obuhvataju ukupno 22 rejona sa 77 vinogorja, a prosečna starost vodećih vinograda je 10-20 godina. Tokom prošle godine na teritoriji cele Srbije poslovalo je 450 proizvođača registrovanih za proizvodnju vina koja se stavljaju u promet. Iste godine registrovana je proizvodnja od oko 30 miliona litara vina što čini prosečnu godišnju proizvodnju u poslednje tri godine, a mogući kapaciteti za proizvodnju vina u Srbiji su na nivou od 70 miliona litara. Tokom 2015. godine registrovana je prva oznaka geografskog porekla vina prema PDO/PGI sistemu EU i to kao oznaka više kategorije PDO. Prema podacima PKS, dominatne sorte vinove loze u našoj zemlji su Graševina sa 14%, Merlo sa devet, Caberne Sauvignon takođe sa 9% i mnoge druge sorte. ”U uslovima aktuelnih klimatskih promena i ekstremnih meteoroloških dešavanja, zadatak domaće nauke jeste da uloži više napora u očuvanju našeg genetičkog vinogradarskog blaga, poručio je na nedavno održanom naučnom skupu o uticaju promene klime na iskorišćavanje genetskog potencijala vinove loze u Matici srpskoj u Novom Sadu Darko Jakšić, predsednik naučnog odbora skupa. – Tu su uključena i istraživanja potencijala naših sorti, kako bi se dokazala tipičnost i jedinstvenost vina od grožđa lokalnih sorti proizvedenih u specifičnim uslovima teroara 101 rejoniranog vinogradarsko – vinarskog područja Srbije. Naša naučna zajednica sposobna je da se suoči sa izazovima klimatskih promena kao i da sačuva, razvije i valorizuje dragocenu genetsku baštinu raznovrsnih sorti vinove loze u Srbiji. Danijela Mirjanić, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede, obraćajuči se učesnicima podsetila ih je da Ministarstvo već duži period aktivno radi na unapređenju vinogradarsko – vinarske proizvodnje. Počelo se sa harmonizacijom domaćih propisa sa regulativom EU, uspostavljanjem brojnih EU standarda poput Vinogradarskog i Vinarskog registra, sistema geografskog porekla, pravilnim deklarisanjem vina i drugih standarda za brži razvoj ove grane. Iako nemamo dovoljno površina pod vinogradima i mnogo više uvozimo vina nego što ih izvozimo, primetno je da kvalitet naših vina vrtoglavo raste, a da se pojedine domaće oznake geografskog porekla dobro pozicioniraju kako na domaćem tako i na stranom tržištu.