Kupovinu voćnih sadnica ugovarati na vreme

Relativno lepo vreme omogućuje da se sadnice voća još sade. Brojne su prednosti jesenje sadnje u odnosu na prolećnu. S jeseni posađene sadnice bolje se primaju i odmah u proleće započinju vegetaciju.”Naš rasadnik počinje tradicionalno sa prodajom sadnica. Spremili smo široku paletu voćnih vrsta i sorti dodatno obogaćenu vrstama ukrasnog bilja iz sospstvene proizvodnje. Prodaja ide dosta dobro a imali smo sreću sa lepim vremenom za sadnju” rekao je profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Nenad Magazin. Iz fakultetskog rasadnika preporučuju da se sadni materijal naruči blagovremeno a da se planira sadnja dve, tri godine unapred za kvalitetan sadni materijal, posebno za veće količine.