Objavljena Bodovna lista za Sedmi javni poziv – IPARD Mera 1

Uprava za agrarna plaćanja objavila je bodovnu listu poljoprivrednika koji su se prijavili za nabavku novih traktora uz pomoć IPARD podsticaja.
Na konkurs se javilo 656 zainteresovanih poljoprivrednika, a ocenjeno je njih 642. Projekte odobrava direktor Uprave, ako podnosilac zahteva ispunjava sve propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva za dodelu podsticaja. Podnosilac zahteva ima pravo i na prigovor na svoje mesto na bodovnoj listi, u roku od 15 dana od dana njenog objavljivanja na portalu Uprave za agrarna plaćanja.
O prigovoru rešava Uprava, a kada odluke postanu konačne, objavljuje se rang lista zahteva za odobravanje projekta na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.