Pregled cena Inputa (semensku materijal, min.đubriva i pesticidi) pred prolećnu setvu 2022. god.

Na portalu STIPS se od 03.04.2022.god u Exscel formatu nalaze tabele sa pregledom cena Inputa (semensku materijal, min.đubriva i pesticidi) pred prolećnu setvu 2022. godine.