Proizvođači iz Begeča nemaju problem sa plasmanom šargarepe

Zahvaljujući udruživanju u zadrugu kao i zaštiti geografskog porekla begečke šargarepe proizvođači te povrtarske kulture nemaju problem sa plasmanom. Proizvođači šargarepe iz Begeča 2017. godine izradili su elaborat na osnovu kojeg su to povrće zaštitili oznakom geografskog porekla. Šargarepu u Begeču uzgajaju na čak 600 hektara i svu proizvodnju plasiraju na inostranom tržištu. Svake tri godine stručnjaci iz sertifikacione kuće izlaze na teren i proveravaju kvalitet šargarepe nakon čega se izdaje oznaka geografskog porekla koja potvrđuje da se radi o šargarepi koja potiče sa područja Begeča. U Begeču se proizvodi duplo više šargarepe u poređenju sa na primer celom Hrvatskom.