Proizvodi ”Bez ostataka pesticida” i na našem tržištu

 

Hrana koja ne sadrži ostatke pesticida treba da bude budućnost poljoprivrede i proizvodnje hrane. Potrošači su sve svesniji negativnih uticaja pesticida na ljudsko zdravlje, pa se u skladu sa tim definišu i novi trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji i na tržištu prehrambenih proizvoda

Najveću brigu javnosti, kada je reč o upotrebi pesticida, danas izazivaju njihovi ostaci na tretiranim biljkama i delovima biljaka koji služe za ljudsku ishranu. Osim maksimalno dozvoljenih količina za pojedinačne aktivne materije, ni regulativa u Srbiji, ni u Evropskoj uniji, ne postavlja ograničenja kada je u pitanju broj aktivnih materija koje se mogu naći u jednom proizvodu. Najčešće se u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu naći više aktivnih materija u plodu – tzv. hemijski koktel sa kumulativnim i sinergijskim efektima.

Potrošači su sve svesniji negativnih uticaja pesticida na ljudsko zdravlje, pa se u skladu sa time definišu i novi trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji i na tržištu prehrambenih proizvoda.

”Hrana bez ostataka pesticida”, bila je tema konferencije koja je održana 6. novembra u Beogradu, u organizaciji sertifikacionog tela ”RMS 001“ i Građanske inicijative za razvoj sela ”Kladenac“. Naime, prema rečima Nikole Damljanovića, ocenjivača ovog sertifikacionog tela, sertifikacija hrane ”Bez ostataka pesticida“ se odvija unutar Sistema za praćenje ostataka pesticida pod nazivom ”Manje je Više“ kroz više koraka od kojih su najznačajniji: inicijalna poseta poljoprivrednom proizvođaču, uzorkovanje proizvoda i njihovo laboratorijsko ispitivanje na ostatke pesticida, izdavanje sertifikata i nadzor nad izdatim sertifikatom. Ukoliko rezultati pokažu odsustvo ostataka pesticida u proizvodima, proizvođač stiče uslove za dobijanje sertifikata “Bez ostataka pesticida” i upotrebu odgovarajućeg logoa, zaštićenog kao Žig Garancije u Zavodu za intelektualnu svojinu. Reč je o dobrovoljnom sistemu za praćenje ostataka pesticida (koji se simbolično zove “Manje je više”) u poljoprivrednim proizvodima.

U sistem kontrole ”Manje je Više“, trenutno je uključeno nekoliko proizvođača – među njima je i kompanija Zeleni hit koja je sertifikovala proizvodnju čeri paradajza, crvene paprike i mini lubenice. ”Naišli smo na odličan prijem od strane potrošača za ova naša tri proizvoda što nas motiviše da nastavimo i širimo proizvodnju u tom pravcu – bez ostataka pesticida (Zero Residue), bez otpada (Zero Waste) i uvek dnevno sveža roba (Zero Kilometres)”, napominje Nevena Momirović iz Zelenog hita.