Promet robe na produktnoj berzi 10.do14.aprila 2023. godine

Usled praznika, skraćena radna nedelja očekivano je donela manje aktivnosti na robno-berzanskom tržištu. Statistički, na tržištu žitarica nastavljen je pozitivan cenovni trend, dok sojino zrno izostaje iz trgovanja. Preko Produktne berze prometovano je svega 725 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi
20.023.250,00 dinara.
Početkom nedelje tražnje za veštački sušenim kukuruzom nije bilo, a ponuda se kretala u opsegu od 24,00 do 24,50 din/kg bez PDV-a. U drugoj polovini radne nedelje zabeležene su ponude na nižem cenovnom nivou, što je rezultiralo zaključenjem ugovora. Kukuruzom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a (25,85 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Sa druge strane, interesovanje kupaca od prvog radnog dana bilo je usmereno na kukuruz sa povećanim procentom vlage. Berzanski ugovori za kukuruz sa vlagom do 16% zaključeni su u cenovnom rasponu od 23,00 do 23,60 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prošlu nedelju cena vlažnijeg kukuruza viša je za 6 %, dok je cena suvog kukuruza gotovo bez promene. Kada je reč o pšenici, više aktivnosti bilo je na strani ponude, dok je tražnja bila slabija i na nižem cenovnom nivou.

Pored pšenice sa nižim parametrima kvaliteta sa proteinom 11 -11,5, tokom ove nedelje i kod kupaca i kod prodavaca bilo je interesovanja za trgovinu kvalitetnijom pšenicom, sa proteinom min. 14%. Shodno tome, ponuda pšenice kretala se u širokom cenovnom rasponu, od 24,00 do 26,00 din/kg bez PDV-a. Berzanski ugovori zaključeni su u opsegu  25,00 do 26,00 din/kgez PDV-a. Ponder cena iznosi 25,33 din/kg bez PDVa ( 27,86 din/kg sa PDV-om), što je statistički posmatrano, rast od 2,71%.

Na tržištu soje, bez bitnijih promena. Iako se nije beležilo veće cenovno odstupanje između ponude i tražnje, slaba aktivnost učesnika na obe strane, uticala je na izostanak sojinog zrna iz trgovanja. Ponuda se uglavnom kretala od 56,00 do 56,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, dok su kupci bili na  nivou od 55,00 do 56,00 din/kg bez PDV-a na paritetu FCA, odnosno 56,50 din/kg bez PDV-a, na paritetu CPT kupac, uz obračun kvaliteta.
Od ostalih roba, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina po 38,60 din/kg bez PDV-a.