Promet robe na produktnoj berzi od 13. do 19. novembra 2023. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

  • Rast cena
  • Povećan obim prometa

Na Produktnoj berzi tokom ove nedelje zabeležen je rast cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupan obim trgovanja povećan je u odnosu na prethodnu nedelju za 39,49% i iznosio je 3.299 tona robe, dok je finansijska vrednost prometa bila veća za 44,68% i iznosila je 82.152.560,00 dinara. Primarno mesto u trgovanju imao je kukuruz.
Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza primetna je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu koja je bila slaba i na višem cenovnom nivou. Potraživao se kukuruz i sa analizom i bez analize na aflatoksin, a posebno je bila izražena tražnja na paritetu CPT luka/kupac. Krajem nedelje ponuda je uglavnom bila usmerena na kukuruz sa isporukom do luke, a tražnja je bila na nižem cenovnom nivou. Poslednjeg dana u
nedelji kupci su potraživali kukuruz sa analizom na aflatoksin na paritetu CPT kupac. Kao i prethodne nedelje, kukuruz je i ove sedmice bio primarna kultura u trgovanju, zauzimajući u ukupnom obimu prometa udeo od 61%. Njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 17,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 16,82 din/kg bez PDV-a (18,50 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja rast cene od 2,91%. Trgovalo se takođe i kukuruzom
na paritetu CPT kupac po ceni od 17,70 do 18,00 din/kg bez PDV-a, kao i na paritetu CPT luka po ceni od 17,50 do 17,70 din/kg bez PDV-a.
Početkom nedelje ponuda pšenice je bila slaba, da bi se sredinom nedelje zabeležila veća aktivnost na tržištu i povećana ponuda u odnosu na prve dane u nedelji. Tokom nedelje se potraživala pšenica sa različitim parametrima kvaliteta, pri čemu je krajem nedelje tražnja bila slabija. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 20,00 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 20,03 din/kg bez PDV-a (22,03 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, beleži se rast cene od 4,33%. Trgovalo se takođe i pšenicom sa primesama do 5% po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 25%.
Tržište soje je bilo mirnije ove nedelje u odnosu na kraj prethodne sedmice kada smo imali povećanje aktivnosti. Početkom nedelje bila je primetna slaba tražnja, da bi krajem nedelje došlo do smanjenja ponude. Sojom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 52,30 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (57,53 din/kg sa PDVom), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu sedmicu, primetan je pozitivan trend cene od 3,03%.
Trgovalo se takođe i sojom sa plaćanjem 48h po utovaru po ceni od 52,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.
Od ostalih roba, tokom ove nedelje trgovalo se mineralnim đubrivima. Berzanski ugovor za UREU u pakovanju 500/1 zaključen je po ceni od 50,07 din/kg bez PDV-a (55,08 din/kg sa PDV-om), dok je AN, ruski, u pakovanju 600/1 prometovan po ceni od 35,85 din/kg bez PDV-a (39,44 din/kg sa PDV-om).