Robne rezerve kupuju merkantilni kukuruz

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava zainteresovane o kupovini merkantilnog kukuruza rod 2021.
Na osnovu Zaključka Vlade, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu do 23.186.458 kilograma merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda. Merkantilni kukuruz mora biti domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama. Cena kilograma merkantilnog kukuruza iznosi 29 dinara (u cenu uračunat PDV), uskladištenog u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.
Rok za realizaciju kupovine kukuruza i rok za prijavljivanje je 30. novembar 2021.
Više informacija na:www.agronews.rs/wp-content/uploads/2021/10/OVDE.pdf