Robne rezerve kupuju žito i trenutno najbolje plaćaju

Ratari koji su zainteresovani da prodaju novi rod pšenice za 40 dinara sa PDV-om Republičkim robnim rezervama počeli su od ponedeljka da se prijavljuju Produktnoj berzi.
Odziv je dobar,rekli su na berzi, jer za novi rod Robne rezerve daju više novca u odnosu na cenu novog žita na berzi, gde se kupoprodajni ugovori zaključuju po ceni od 37,4 din/kg sa PDV-om.
Žetva pšenice sa oko 630.000 hektara na samom je kraju, a pošto je novi rod prvi prihod u godini u poljoprivredi ratarima se, očigledno je, žuri da prodaju bar deo ovogodišenjeg roda.
U pogledu isplate ne bi trebali da brinu jer novac će dobiti najkasnije za 15 dana od dana predaje dokumentaciji Direkciji da su žito predali.