Stočari traže veće subvencije na krave i junice

Proizvođači mleka u Srbiji od države će tražiti da poveća subvencije za krave sa predloženih 40.000 dinara po grlu na 55.000 dinara, a za junice sa 40.000 dinara na 150.000 dinara. To je izjavio predsednik novoosnovanog Udruženja odgajivača goveda centralne Srbije Milija Palamarević. On je dodao da je nerazumno da država subvencioniše uvoz junica sa 170.000 dinara već deset godina. “Tražimo da se podstakne domaća proizvodnja junica sa 150.000 dinara, umesto što je Ministarstvo poljoprivrede predložilo 40.000 dinara. Da li je realno da država podstiče uvoz junica, umesto da stimuliše domaću proizvodnju sa 20.000 dinara manje nego što daje na uvoz”, upitao je Palamarević.