Sve više žena u sektoru poljoprivredne proizvodnje?

Svaku treću prijavu za subvencije u okviru projekta konkurentna poljoprivreda Srbije podnela je žena. Iako broj žena u poljoprivredi raste, ipak se nameće pitanje da li je razlog tome to što žene u poslednje vreme dobijaju veće državne podsticaje, posebno ako je gazdinstvo prijavljeno na njih. Članovi sindikata razlog vide u generalnom manjku radne snage, dok predstavnici udruženja za ekonomsko osnaživanje žena smatraju da je priča o tome previše isforsirana i da u praksi to i nije baš tako. Od ukupno prijavljenih, broj žena nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je 122.534, dok je ukupan broj žena koje su prijavljene u svojstvu člana registrovanog porodičnog gazdinstva 223.957.