Usvojene izmene zakona o podsticajima po hektaru

Skupština Srbije usvojila je juče izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je predviđeno da subvenciju po hektaru ne može da dobije vlasnik zemlje, već poljoprivrednik koji je obrađuje. Poljoprivrednici koji daju zemlju u zakup dužni su da sklope ugovor sa zakupcem koji je obrađuje i njemu pripada subvencija. Izmene predviđaju i da su poljoprivrednici koji su ostvarili pravo na subvenciju na zemlju koju su dali u zakup dužni da vrate novac sa zateznom kamatom od dana isplate podsticaja. Za poljoprivredu je u budžetu predviđeno 105 milijardi dinara, plus 14 milijardi koji će se obezbediti povraćajem za akcize od 50 din/l dizela, pa će budžet iznositi 119 milijardi.