Uvećani podsticaji za organsku proizvodnju

Kako navodi Serbia organica, za organsku proizvodnju ove godine izdvojeno je više nego dvostruko novca od prvobitno planiranog. Ukupan iznos sredstava za podsticaje za organsku proizvodnju, na osnovu Uredbe o izmenama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini, povećan je sa 100 miliona dinara na 235.100.000 dinara.
Od toga, za organsku biljnu proizvodnju sredstva su sa 40 miliona dinara uvećana na 95.100.000, a za organsku stočarsku proizvodnju sa 60 miliona dinara na 140 miliona dinara. Takođe je ukupan iznos podsticaja kroz koje se ostvaruju između ostalog i subvencije za sertifikaciju organske proizvodnje povećan sa pet na 10 miliona dinara.