Većina poljoprivrednika uzima samo osnovne polise

U Srbiji je trenutno osigurano oko 15% obradivih površina, što je više nego u ranijem periodu, ali i dalje malo. Kod osiguranja stoke, rezultati su još slabiji jer je osigurano svega oko pet odsto stočnog fonda. ”Najveći problem je neobaveštenost poljoprivrednika i njihov stav da se oluje, poplave, neće ponoviti ove godine, ako su bile prošle. Zato je potrebna edukacija i na tome zajedno treba da rade država i osiguravajuća društva”, kaže stručni saradnik za marketing u Udruženju osiguravača Srbije Zoran Ćirić. - Dodatni problem je što tek svaki peti ili šesti individualni poljoprivredni proizvođač osigurava svoja imanja i zasade, a u njihovom vlasništvu je više od 80% obradivih površina.