Žitounija traži od države da mlinarima isplati dug od 193 miliona dinara

Direktor poslovnog Udruženja mlinara Žitounija Zdravko Šajatović rekao je juče da je od Vlade Srbije zatraženo da proizvođačima brašna isplati dug od 193 miliona dinara za četiri meseca, april, maj, jun i jul ove godine, zbog ograničene cene brašna u malim pakovanjima do pet kilograma.”S obzirom da troškove socijalne politike, u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, treba da snosi Vlada na teret državnog budžeta, a ne mlinovi kao privredna društva, Poslovno udruženje industrijskih mlinova Srbije je zahtevalo da Vlada nadoknadi mlinovima dug od 193 miliona dinara na ime razlike između tržišne i uredbom ograničene cene malih pakovanja brašna” rekao je Šajatović.