Počela primena ekonomskih mera pomoći privredi

Juče je počela primena ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19, a neke od njih odnose se i na poljoprivrednike, odnosno na poljoprivrednike – preduzetnike. Oni mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog budžeta. Takođe, preduzetnici poljoprivrednici koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem, bilo da su se opredelili za isplatu lične zarade ili nisu, imaju pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti, kao i odlaganje plaćanja ovih obaveza.