Subvencije samo za poljoprivrednike bez dugova

Tema

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku nove mehanizacije, opreme i priplodnih grla i unapređenje proizvodnje.

Prvi uslov za dobijanje novca za nabavku nove mehanizacije, opreme i priplodnih grla i unapređenje proizvodnje je registrovano aktivno poljoprivredno gazdinstvo.

Međutim, novina je da za povaćaj sredstava mogu da konkurišu samo poljoprivrednici koji nemaju dugovanja prema državi, uključujući penziono i zdravstveno osiguranje.

To je do sada bio uslov samo za neke podsticaje, a sada je za sve.

Novost je i da se subvencije za nabavku mehanizacije i opreme, dobijaju na osnovu računa, a ne predračuna, kako je bilo do sada.