Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–23/2020

Priplodne krave skuplje na stočnoj pijaci u Kragujevcu;Pad dominantne otkupne cene prasadi u klanicama na području nišavskog regiona; Pad cene jagnjadi na pijacama žive stoke u Čačku i Kragujevcu; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU;Cene jaja, pileceg mesa i mlecnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stocne hrane;
Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.