Interventni otkup pšenice i goveđeg mesa

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće naturalnu razmenu do 18.423.000 kilograma semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2019. i 2020. godine, kao i do 17.000 tona merkantilnog kukuruza roda 2018. za tovnu junad, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Naturalna razmena pšenice biće obavljena na osnovu zaključka Vlade Srbije sa fizičkim licima, nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama
i ostalim pravnim licima. Za jedan kilogram semenske pšenice izvršiće se razmena za 1,8 kilograma merkantilne pšenice roda 2019. godine, odnosno a jedan kilogram semenske pšenice izvršiće se razmena za 1,8 kilograma merkantilne pšenice roda 2020. godine. Maksimalna količina koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je do 20.000 kilograma semenske pšenice. Ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu, određivaće se na osnovu raspoloživih i navedenih količina u podnetim zahtevima. Trenutno je u našoj zemlji posejano oko 40 odsto pšenice sa tavana. Procenjuje se da za sada ima dovoljno deklarisane sorte semene pšenice, a da je ova mera države jedna od stimulacija za poljoprivrednike, kako bi se ipak odlučili za setvu pšenice koja uskoro počinje. Vlada Srbije donela je i zaključak na osnovu koga je saglasna da Republička direkcija za robne rezerve sa primarnim proizvođačima izvrši naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza roda 2018. godine za tovnu junad. Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kilograma merkantilnog kukuruza za jedan kilogram tovne junadi, navedeno je u saopštenju. Prema mišljenju
stručnjaka iz oblasti agrara, država donosi odluku o menjanju govedine za kukuruz drugi put i zbog toga što je u jednom trenutku Turska zabranila uvoz junetine iz Srbije u svoju zemlju. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović potvrdio je da je ova odluka doneta drugi put zbog toga što je izvoz junetine u Tursku u jednom periodu bio obustavljen. Dodao je, da je to država uradila na inicijativu nekoliko udruženja. Rekao je, da je izvoz tog mesa u Tursku ponovo omogućen ističući da država želi, da što pre oslobodi troškova proizvođače troškova do kojih je došlo dok je izvoz bio zabranjen.