Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu od 06 do 10. maja 2019. godine

Najvažnije iz protekle nedelje: 

- pad cene kukuruza

Nedelja za nama na novosadskoj Produktnoj berzi beleži pad cene kukuruza. U proteklom periodu kukuruz je zadržavao cenovnu granicu iznad 15,00 din/kg, međutim ove nedelje se trgovalo i ispod te cene. Što se tiče stranih tržišta, povoljne vremenske prilike u regionu Crnog mora uticale su na kretanje cena žitarica u Evropi. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 3.350 tona robe, čija je finansijska vrednost 62.218.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 482,61 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 257,49%.

Kukuruz je ove nedelje uzeo apsolutni količinski primat u trgovanju na organizovanom robno berzanskom tržištu sa ukupnom količinom od 3.000 tona. Najniža cena je dostignuta krajem sedmice. Cene po kojima su se sklapali berzanski ugovori kretali su se u opsegu od 14,80 do 15,10 din/kg bez PDV-a. Žuto zrno sa kluzulom „fco-luka“ je trgovano po 15,25 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,04 din/kg bez PDV-a (16,54 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je niža za 1,05%.

 Pšenicom se trgovalo samo sa lošijim parametrima kvaliteta. Pšenica sa hektolitarskom masom min. 72 i min. vlagom do 14,2%  je realizovana po jedinstvenoj  ceni  od 21,50 din/kg bez PDV-a. 

Soja nije doživela značajne cenovne oscilacije poslednja dva meseca. Sojom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 37,30 din/kg bez PDV-a (41,03 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu. U odnosu na poslednji posmatrani period cena ove uljarice je viša za 0,81%. Međutim, poslednjeg dana u nedelji, tražnja za sojom uz obračun kvaliteta po 34,90 din/kg bez PDV-a i ponuda soje po 36,50 din/kg bez PDV-a ukazuje na pad cene u narednom periodu.