Šljiva i dalje glavna, ali je manje ima

Šljiva je u Srbiji i dalje najzastupljenija vrsta voća, ali su od 2013. do 2018. godine površine pod šljivom smanjene sa 76.805 ha na 72.224 ha, pokazuje analiza Republičkog zavoda za statistiku. Ukupna proizvodnja šljive je sve manja u posmatranom periodu (606.599 tona u 2013. godini, a 430.199 tona u 2018. godini). Takođe, u posmatranom periodu prosečan prinos šljive je smanjen, oscilira između 4,59 t/ha prošle godine i 7,90 t/ha u 2013. godini. Najviše površina koje su korišćene u voćarstvu u 2018. godini za proizvodnju voća otpada na proizvodnju šljive (72.923 ha ili 39,87% od ukupnih površina), jabuka je na drugom mestu (26.658 ha) a zatim sledi malina (24.901 ha).