USAID i Ministarstvo poljoprivrede olakšavaju pristup kreditima

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Ministarstvo poljoprivrede pokrenuli su juče program kreditne garancije u saradnji sa ProCredit bankom, Addiko bankom i Bankom Intesa, kako bi podstakli banke da ponude kredite u ukupnom iznosu od 90 miliona dolara prehrambenim proizvođačima i individualnim poljoprivrednim gazdinstvima tokom perioda od 12 godina. ”Znamo da srpski preduzetnici, preduzeća i inovativne firme iz sektora agrobiznisa žele da investiraju u svoje poslovanje i ojačaju ili prošire svoju komercijalnu delatnost. Naš cilj sada je da pomognemo da se oslobode finansijska sredstva neophodna da oni to urade“, rekao je Majk de la Rosa, direktor Misije USAID-a u Srbiji.