USAID: Komunikacija sa potrošačima je ključ uspeha

USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu održao je osmi onlajn panel u okviru inicijative “Svet hoće domaće” u cilju informisanja i savetovanja proizvođača hrane o problemima i načinima upravljanja Covid-19 krizom. Na panelu pod nazivom “Komunikacija brendova i lojalnost: čemu nas je naučila kriza?” govorilo se o načinima na koje  su kompanje iz prehrambene industrije komunicirale sa svojim potrošačima u vreme krize, da li i kako su uspele da se prilagode njihovim potrebama i koliko su se navike i očekivanja potrošača promenila. Razgovaralo se i o značaju ulaganja u jačanje odnosa sa potrošačima, kao i o predviđanju promena koje će uslediti i planovima za naredni period. “Komunikacija većine brendova se nastavila nakon početka krize i možemo ih podeliti u dve glavne grupe – na one koji su nastavili sa komunikacijom, od kojih su mnogi prilagodili svoj narativ situaciji i one koji su prešli na krizno komuniciranje, a to su poruke empatije, solidarnosti i humanosti. Odnos sa potrošačima se dugo gradi, a lako gubi i brendovi ne treba da prestanu da komuniciraju. Razumljivo je da se određene usluge i proizvodi ne mogu reklamirati tokom krize na način kako su to činili ranije, ali poruka brenda mora biti prisutna. Primeri iz ranijih kriza i sva istraživanja nam govore da brendovi koji komuniciraju, a ne povlače se u ovakvim situacijama, ostvaruju čvršću vezu sa svojim potrošačima,“ rekao je Jovan Stojanović, direktor kompanije Direct Media United Solutions. Kompanije su se okrenule komunikaciji društvene odgovornosti – u fokusu su potrošač i njegova sigurnost, briga prema zaposlenima kompanije, kao i doprinos zajednici čiji je kompanija deo. Potrošači su pokušavali da kupe iste proizvode na koje su navikli i pre krize, što govori o tome koliko je važno konstantno graditi odnos sa svojim potrošačima i zaslužiti njihovo poverenje. Sada sledi period promena – kompanije će sada morati da pažljivo ispitaju potrebe svojih potrošača i da probaju da odgovore na njih. Prilikom kupovine, u fokusu će biti proizvodi domaćih proizvođača, a u komunikaciji porodica, prave vrednosti, zdravlje. Inicijativa “Svet hoće domaće“, pokrenuta septembra 2018, pomaže promociju i edukaciju domaćih proizvođača visokokvalitetne hrane. USAID-ov Projekat za konkuretnu privredu, kroz seriju online panela nastavlja da podržava lokalnu prehrambenu industriju, ukazujući na ključna pitanja i pomažući proizvođačima da se lakše snađu u trenutnoj situaciji.