CEFTA i dalje najvažniji spoljnotrgovinski partner Srbije, odmah iza EU

CEFTA za sve potpisnice, pa i za Srbiju, i dalje je ostaje najznačajniji trgovinski partner, odmah iza Evropske unije.
    U 2023. godini, Srbija je u razmeni sa CEFTA ostvarila suficit u iznosu od oko tri milijarde evra. Planovi i buduće aktivnosti vezani su za dalje olakšavanje kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala, povezivanje CEFTA Zelenih koridora sa EU što bi dovelo do smanjenja kolona kamiona na prelazima sa EU.
    ”Posebno interesantno bi bilo ukidanje naplate administrativnih taksi na prelazima, što se pregovara u CEFTA što bi bila osnova za sličan korak sa Evropskom unijom“, napominje rukovodilac Grupe i Kontakt tačka za Sporazum CEFTA u Ministarstvu trgovine Ivan Marković.