Planom za razvoj organske proizvodnje do većih površina

Plan za razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji za period od 2021-2026. godine daje smernice za budući razvoj organske proizvodnje, definisanjem ciljeva i mera čijom realizacijom treba da se stvore uslovi za dugoročan razvoj sektora organske proizvodnje. Opšti cilj novog plana jeste povećanjenje površina pod organskom proizvodnjom u narednih pet godina.
Predlog izrade Plana za period 2021-2026. (https://serbiaorganica.info/javni-uvid-plan-za-razvoj-organske-proizvod…)  je iniciran od strane Nacionalnog udruženja Serbia Organika, koja ga je izradila uz podršku Ministrstva poljoprivrede i GIZ-a. Komentari plana i predlozi mogu da se dostave u pisanoj formi sa obrazloženjem najkasnije do 29. aprila na mejl adresu udruženja: office@serbiaorganica.org.